Vladimir Film Festival

Skaters stopped des­troyng pool/skate-sculp­ture in Zagreb!

25 / 07 / 2013 / Story

sergej0-copy
Pho­tos by Kristi­jan Smok


Loc­al and for­eign media on SK8 Pool Zagreb:

Con­fu­sion sk8 mag
Thrash­er mag
Sergej Vutuc
Dnevnik​.hr

Bageri Zagre­bačkog holdinga u ran­o­jut­ar­njim su satima po nalogu san­acijskog uprav­i­telja Stu­dent­skog centra (SC) Peje Pavlovića počeli s rušen­jem skate skulp­ture radi proširenja parkir­ališnog prost­ora, čemu se svojim tije­lima uspro­tivilo stot­in­jak skate akt­iv­ista koji su prije sedam god­ina od SC‑a dobili taj prost­or za spo­men­utu skulp­turu, istaknuo je jedan od organ­iz­at­ora pros­vjeda Mar­in Dun­dić.

20130725-DSCF0055-copy

Dun­dić ističe kako ih nitko, a naj­man­je san­acijski uprav­i­telj, za kojeg napom­in­je da sve radi na svo­ju ruku, uopće nije obavijes­tio o početku rušenja skulp­ture, već da su ih o rušen­ju izvještavali nji­hovi akt­iv­isti koji su jutros vlakom putovali na posao i koji su to sve uočili iz vlaka.

Pula: Skate ram­pu srušili ‘jer su je radila djeca’?!

Tako su do dolaska akt­iv­ista, po Dun­diće­voj procjeni, bageri uspjeli srušiti tri­de­set posto skulp­ture, a nakon što su akt­iv­isti tije­lima spriječili daljn­je rušen­je, bageri su utih­nuli. San­acijski uprav­i­telj pozvao je i poli­ciju koja je akt­iv­iste navodno upo­zor­i­la da imaju pravo na mir­an pros­vjed, savjetujući ih da ne ulaze u konflikte.

Pobuna sub­kul­ture: Odlukom načel­nice u blatu

Dun­dić pojašn­java kako su dobili rješen­je da je skulp­tura bespravni objekt, no isto tako tvrdi da mu to nikako nije jasno jer su prije sedam god­ina upravo od SC‑a dobili prost­or. Stoga očekuje da će im se obrat­iti zagre­bački gradon­ačel­nik Mil­an Bandić, kojega je putem medija pozvao da ih obavijesti hoće li skulp­tura ostati na tom mjestu. Odluči li se da ju treba uklon­iti akt­iv­isti traže drugo mjesto za postavl­jan­je skulp­ture koja je po nji­hovim riječima jed­in­stvena u Hrvatskoj.

Također, ističu i da su spremni svojim tije­lima skulp­turu bran­iti sljedećih neko­liko dana, uključujući i noćna dežurstva, jer imaju dovol­jan broj akt­iv­ista za tu akciju.

‘Nećemo dopustiti da se naša skup­tura pret­vori u parkir­ališni prost­or’, zaključio je Dundić.